Dzielnicowi KPP Wąbrzeźno - KPP w Wąbrzeźnie

Dzielnicowi KPP Wąbrzeźno

Dzielnicowi KPP Wąbrzeźno

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko - pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach: - Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich. - Podstawowe poradnictwo prawne. - Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw. - Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. - Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania). - Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją. - Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia. - Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - telefon kontaktowy: 056-687-72-40

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 56 687 72 00.

Rejon służbowy nr I
Dzielnicowy: asp. szt. Michał Bielicki

Telefon kontaktowy: 056-687-72-45, 786 858 604, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno1@bg.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego ukierunkowany na:

- eliminowanie przypadków spożywania alkoholu w rejonie ulicy 1 Maja,

- reagowanie na wykroczenia związane z zakłócaniem ładu i porządku publicznego,

 - Współpracuje ze Strażą Miejską w Wąbrzeźnie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, firm zajmujących się ochroną mienia,

 

Obsługiwane ulice:

Akacjowa, Budowlana, Bukowa, Cisowa, Dąbrowskiego, Grabowa, Jasna, Jesionowa, Krasińskiego, Ks. Józefa Tishnera, Macieja Rataja, 1-go Maja, Mestwina, Mickiewicza, Modrzewiowa, Osiedle Robotnicze, Partyzanta, Polna, Poniatowskiego, Słowackiego, Świerkowa, Targowa, Wierzbowa, Topolowa, Witalisa Szlachcikowskiego, Władysława Reymonta, Kętrzyńskiego.

 
Rejon służbowy nr II
Dzielnicowy: st. sierż. Andrzej Wölk

Telefon kontaktowy: 056-687-72-45, 786 858 605, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno2@bg.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego ukierunkowany na:

-  eliminowanie zagrożeń związanych z dewastacją infrastruktury w rejonie ścieżek pieszo - rowerowych,

zapobieganie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,

- Współpracuje ze Strażą Miejską w Wąbrzeźnie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Obsługiwane ulice:

Chełmińska, Dolna, Gen. Sikorskiego, Górna, Jeziorna, Kościelna, Kościuszki, Mikołaja z Ryńska, Nadbrzeżna, Plac Jana Pawła II, Podgórna, Przejazdowa, Pułaskiego, Toruńska, Towarzystwa Jaszczurczego, Żeglarska, Żołnierza Polskiego .

 
Rejon służbowy nr III
Dzielnicowy: sierż. szt. Michał Wzorek

Telefon kontaktowy: 056-687-72-45, 786 858 653, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno3@bg.policja.gov.pl​

Plan działania priorytetowego ukierunkowany na:

-  zapobieganie dewastacji mienia i spożywania alkoholu w rejonie góry zamkowej, promenady jeziora Zamkowego od ulicy Chełmińskiej do plaży miejskiej,

- Współpracuje ze Strażą Miejską w Wąbrzeźnie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie, Społeczną i Państwową Strażą Rybacką.

Obsługiwane ulice:

Bażancia, Bielikowa, Bp. Jana Dantyszka, Bociania, Bolesława Szczuki, Cyrankowa, Cytrynowa, Czereśniowa, Działkowa, dr. Józefa Szczepańskiego, Gołębia, Grudziądzka, Gruszkowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Kasztanowa, Kormoranowa, Ks. Ksawerego Połomskiego, Krucza, Kukułcza, Kwiatowa, Łabędzia, Orla, Pawia, Pelikanowa, Piękna, Podzamcze, Przepiórcza, Skowronkowa, Słowicza, Sowia, Sokola, Spokojna, Sportowa, Strusia, Szpakowa, Turkusowa, Tysiąclecia, 750-lecia Wąbrzeźna, Wiśniowa, Wodna, Wspólna, Żurawia, Żwirki i Wigury.

 
Rejon służbowy nr IV
Dzielnicowy: asp. Marek Komorowski

Telefon kontaktowy: 056-687-72-42, 786 858 606, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno4@bg.policja.gov.pl

Plan działań priorytetowych ukierunkowany na:

- reagowanie na zagrożenia związane z przypadkami kradzieży sklepowych w supermarketach przy ulicy Hallera oraz Legionistów,

- Współpracuje ze Strażą Miejską w Wąbrzeźnie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie, Zespołem Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Obsługiwane ulice:

Bernarda, Gen.  Hallera, Gen. Pruszyńskiego, Kopernika, Królowej Jadwigi, Legionistów, Marii Konopnickiej, Matejki, Niedziałkowskiego, Okrężna, Pod Młynik, Sienkiewicza, Staszica, Strażacka, 26-go Stycznia, Wolności, Żeromskiego.

 
 
Rejon służbowy nr V
Dzielnicowy: mł. asp.  Bartosz Gumiński

Telefon kontaktowy: 056-687-72-51, 786 858 607, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno5@bg.policja.gov.pl

Plan działań priorytetowych ukierunkowany na:

- zapobieganie spożywania alkoholu w rejonie sklepów oraz sprawdzanie legalności sprzedaży wyrobów alkoholowych,

- reagowanie na ujawnione wykroczenia,

- Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk, Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Jarantowicach, Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół w Myśliwcu.

Obsługiwane miejscowości:

Cymbark, Czystochleb, Frydrychowo, Jarantowice, Jarantowiczki, Jaworze, Katarzynki, Łabędź, Myśliwiec, Plebanka, Prochy, Rozgard, Sicinek, Sitno, Stanisławki, Trzcianek, Wałycz, Wronie.

 
Rejon służbowy nr VI
Dzielnicowy: sierż. szt. Sławomir Gąsior

Telefon kontaktowy: 056-687-72-51, 786 858 608, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno6@bg.policja.gov.pl

Plan działań priorytetowych ukierunkowany na:

- reagowanie na wykroczenia związane z niewłaściwym sprawowaniem opieki nad zwierzętami,

- zwracanie uwagi na wałęsające się psy,

- Współpracuje z Urzędem Gminy Ryńsk,

Obsługiwane miejscowości:

Ludowice, Małe Radowiska, Michałki, Młynik, Nielub, Orzechowo, Orzechówko, Pływaczewo, Przydwórz, Ryńsk, Sosnówka, Trzciano, Wałyczyk, Węgorzyn, Zaradowiska, Zieleń.

 
Rejon służbowy nr VII
Dzielnicowy: mł. asp. Dawid Kochmański

Telefon kontaktowy: 056-687-72-49, 786 858 609, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno7@bg.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego ukierunkowany na:

- zapobieganie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w miejscowości Dębowa Łąka

- reagowanie na ujawnione czyny zabronione oraz ujawnione nieprawidłowości,

- Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcją Zespołu Szkół w Dębowej Łąca, Szkoły Podstawowej w Łobdowie, Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Obsługiwane miejscowości:

cały teren Gminy Dębowa Łąka: Dębowa Łąka, Kurkocin, Lipnica, Łobdowo, Małe Pułkowo, Niedźwiedź, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska.

 
Rejon służbowy nr VIII
Dzielnicowy: asp. szt.  Mariusz Jabłoński

Telefon kontaktowy: 056-687-72-49, 786 858 610, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno8@bg.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego ukierunkowany na:

-​ zapobieganie spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem, głównie w rejonie dworca PKP, przystanków PKS na terenie miejscowości Książki,

- reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia;

- Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Książkach, Gimnazjum w Książkach, Społeczną i Państwową Strażą Rybacką.

Obsługiwane miejscowości:

cały teren Gminy Książki: Blizienko, Blizno, Brudzawki, Książki, Łopatki Polskie, Łopatki, Osieczek, Szczuplinki, Zaskocz

 
Rejon służbowy nr IX
Dzielnicowy: sierż. szt. Damian Gałaś

Telefon kontaktowy: 056-687-72-51, 786 858 611, e-mail: dzielnicowy.wabrzezno9@bg.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego ukierunkowany na:

- zapobieganie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, w szczególności w obrębie sklepów na terenie gminy Płużnica,

- Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Płużnicy, Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Obsługiwane miejscowości:

cały teren Gminy Płużnica: Bartoszewice, Bągard, Bielawy, Błędowo, Czaple, Dąbrówka, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Ostrowo, Płąchawy, Płużnica, Pólko, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki.